Ungdomsmöten

Ungdomsmöten är samlingar för och med ungdomar där vi sjunger, ber, ser på film, sketcher och drama, samt lyssnar till någon som talar om tron och om Jesus. Bra grejer helt enkelt! Kom och se att Gud är god!

Datum och tider finns i kalendern